De leerling wordt voorgelicht over plannen, organiseren, studievaardigheden en andere belangrijke zaken bij het leren.
Ook kan de leerling vakinhoudelijke vragen stellen.

Iedere dag bespreken wij wat op school gedaan is. Aan de hand daarvan wordt een werkplan opgesteld.
Zo houdt de leerling zijn vakken bij wat essentieel is. Dat betekent dat er niet gewacht wordt met leren totdat het wordt opgegeven.

Dat geeft rust en omdat het slechts een kleine hoeveelheid leerstof is, kan de leerling zich beter concentreren.
Uiteraard houden wij via Magister en/of de agenda in de gaten of er toetsen of andere projecten zijn.

Als de leerling toch nog thuis moet werken dan berichten wij u hierover middels een sms.