Vakinhoudelijke ondersteuning waarbij vakdidactiek en specifieke leervaardigheden worden toegepast.

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans

Bijles kan zich richten op: grammatica-onderdelen, begrijpend lezen, onderscheiden hoofd- en bijzaken en

het leren van woorden in de vreemde taal.

Ook kan hulp geboden worden aan leerlingen met dyslexie.

Zie ook de website van Heleen Weitenberg www.leespunt.nl