Per vak wordt de leerling getraind

  • Vakinhoudelijk
  • Leertechnisch
  • Beantwoorden van vragen, gebruik bronnen