Onze visie

Onze begeleiding richt zich op het aanleren van leervaardigheden in combinatie met aandacht voor het leergedrag van uw kind,
aan zijn/haar opvattingen die hieraan ten grondslag liggen en de gevoelens die het in stand houden.
Naast het praktisch aanbieden van de wijze van organiseren, structuur, planning- en leertechnieken,
gaan wij samen met de leerling op zoek naar de obstakels bij het leren. De leerling wordt zich bewust van zijn gedachten,
emoties over het leergedrag. Wij proberen de leerling weer in beweging te krijgen; de obstakels onder ogen te zien,
dan kan gewerkt worden aan de kwaliteit van het leren.

Invloedrijke factoren op kwaliteit van leren
Zeker pubers, moeten zich bewust worden van zaken buiten het daadwerkelijke leren om die van invloed zijn op hun concentratie
en resultaten.
Denkt u daarbij aan:
goed en voldoende eten/drinken,
ontspannen
rol van onze zintuigen,
bewust met tijd omgaan
werking van onze hersenen
rol van onze zintuigen
visualiseren
bewegen
trickers verwijderen tijdens leren

Positief coachen waarbij wij niet slechts oplossingen aandragen maar helpen de leerling zichzelf weer
op de rails te zetten door soms gedrag te benoemen, te confronteren, bewust te maken, gevoelens af te zwakken.

Daarbij hoort ook het leren van frustratietolerantie.
School is niet altijd leuk, lijkt zinvol. Maar kinderen moeten de kans krijgen te ontdekken
dat het loont om je regelmatig door iets heen te bijten dat op korte termijn niet lukt
maar op langere termijn wel een goed gevoel geeft.

Kleine groepen maken het mogelijk de leerling en zijn/haar manier van leren te ontdekken,
zodat wij hierin kunnen bijsturen.
Dat brengt een positieve beweging in het leerproces teweeg.