Ons brein en leren
In onze Westerse maatschappij is vooral onze linker hersenhelft goed ontwikkeld. Ons onderwijs bestaat vooral uit lezen, schrijven, rekenen en andere analytische linkerhelft zaken.
De rechterhelft waar de creatieve processen plaatsvinden is bij ons veel minder ontwikkeld.

Linker en rechter hersenhelft zijn primair gericht op
Links Rechts
ratio intuïtie
onderdelen verbanden
spraak ritme
taal muziek
logica beelden
rekenen afbeeldingen
getallen verbeeldingskracht
volgorde (dag)dromen
lineariteit kleuren
analyse afmetingen/dimensies
digitaal patronen/eenheid

Rechterhelft kijkt bijvoorbeeld naar het geheel, ziet verbanden, kan eruit pikken wat voor betekenis het voor ons heeft.

Wij kunnen niet zonder analyse maar ook niet zonder intuïtie en fantasie.

Als wij beiden zouden combineren levert dat veel winst op.
Zo is het slechts 500 jaar geleden dat wij weten dat het onze hersenen bepalend zijn, daarvoor dacht men dat het hart van belang was.
Engelsen en Fransen zeggen dan ook to learn by heart, par coeur.

Eén afbeelding is duizend woorden waard. Je visuele geheugen (rechterhersenhelft) is immers veel nauwgezetter dan je woordgeheugen (linkerhersenhelft). Het combineren van visuele en verbale informatie maakt leren effectiever. Herhaal niet alleen wat je leert,
maar denk erover na en leef je in;

De groei van de hersenen gebeurt als het ware van achteren naar voren. De achterste hersendelen worden als eerste volledig ontwikkeld en de voorste hersendelen, zoals de frontale hersenschors komen als laatste volledig tot ontwikkeling.
De frontale hersenschors – waaronder de prefrontale cortex – ligt voorin de hersenen en is, in samenwerking met andere hersengebieden, verantwoordelijk voor cognitieve functies zoals plannen, organiseren, abstract denken, sociaal gedrag en impulsbeheersing.

Deze vaardigheden worden dus als laatste ontwikkeld en zullen pas volledig zijn aan het einde van de adolescentie. (rond de 24 jaar)

Bron Hersenstichting Nederland www.hersenstichting.nl 2015