Inschrijving studiebegeleiding € 30
Inventarisatie school/leersituatie en advies
Vragenlijst m.b.t. studiehouding huiswerk
maandbedrag
6 x per week € 420
5 x per week € 370
4 x per week € 320
3 x per week € 270
2 x per week € 250

Studiebegeleiding individueel € 140
1 x per week 60 min.

Bijles, examentraining, begeleiding projecten
Individueel 1 x per week 60 min. € 140
Duoles 1 x per week 60 min. € 100

Concentratietraining individueel € 240
Groep max. 3 deelnemers € 195
8 weken 45 min.

Training Start Sterk € 65
Leerlingen groep 8, brugklas
3 x 90 minuten

Training Begrijpend lezen
Individueel € 240
8 x 1 uur
Groep max 5 deelnemers € 180
8 x 1 uur